فیلم ها

گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اجرای موفق طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان فارس

فارس

۱۳۹۹/۰۶/۱۵

گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اجرای موفق طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان فارس