فیلم ها

پوشش خبری صداوسیمای استانی هامون از افتتاحیه دبیرخانه

سيستان وبلوچستان

۱۳۹۹/۰۶/۲۳

افتتاحیه دبیرخانه استانی با حضور مسئولین مربوطه