اخبار

نقش جوانان در توسعه و پایدارسازی مشاغل خانگی

سيستان وبلوچستان

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

نقش نقش جوانان در توسعه و پایدارسازی مشاغل خانگی استان، هدفی مشترک و ارزشمند

 نشست بررسی راهکارها و تعامل بین‌سازمانی با هدف توسعه مشاغل خانگی، امروز با حضور یکی از مسئولان اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سیستان و بلوچستان و اداره‌کل ورزش و جوانان برگزار شد.

در این نشست شکوری معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان، استان، حمید داودی راد کارشناس اجرایی طرح توسعه مشاغل خانگی در استان، به  ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص چگونگی تعاملات آتی و برنامه ریزی‌های مشترک جهت توانمندسازی و توسعه بازار فعالان حوزه مشاغل خانگی مرتبط با موضوع سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه مشاغل خانگی پرداختند.

در ابتدای این نشست ، داودی راد ضمن معرفی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و ظرفیت‌هایی که در این زمینه در استان وجود دارد، بیان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح ایجاد، توسعه و پایدارسازی مشاغل خانگی کشور و از جمله در استان است که در حقیقت گامی در جهت تحقق شعار سال خواهد بود.

شکوری، معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز در ادامه با بیان اینکه این طرح را گامی موثر در راستای همکاری وهم افزای سازمان های مردم نهاد فعال در ضمینه مشاغل خانگی مؤثر خواهد بود، افزود: استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت بالایی برای توسعه مشاغل خانگی برخوردار است و در صورتی که برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم، می‌توان از این ظرفیت بهره برد.

وی بیان کرد: در آینده نزدیک شرکت تعاونی صادرات و واردات سازمان های مردم نهاد فعالیت خود را در استان آغاز مینماید که می‌توان تعامل خوبی با طرح ملی مشاغل خانگی استان برقرار کند

داودی‌راد، نیز در پایان این نشست به نقش جوانان در طرح توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد و نوید آینده‌ای پویا را در مشاغل خانگی داد.