اخبار

تفاهم نامه همکاری پیشران بافندگی با ماشین در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان مرکزی

مرکزي

۱۳۹۹/۰۶/۳۰

به منظور اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی،  تفاهم نامه همکاری با پیشران بافنده با ماشین در اراک منعقد شد.
بر اساس این گزارش؛ این پیشران حدود 20 سال در زمینه آموزش بافندگی با ماشین فعالیت می نماید و برای 10 نفر اشتغال ایجاد نمود ه است.
لازم به ذکر است؛ توجه به پیشرانان ملی، منطقه ای، استانی و محلی و توجه به بازار یا همان تولید مبتنی بر بازار و کاهش وابستگی به وام و ... از مهمترین ویژگی های شاخص در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی می باشد.