اخبار

همکاری مشترک واحد روابط عمومی الکترونیک مرکز شکوفایی جهاددانشگاهی استان مرکزی با پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی

مرکزي

۱۳۹۹/۰۶/۳۰

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی، همکاری مشترک با واحد فناور روابط عمومی الکترونیک مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی استان مرکزی در این زمینه آغاز شد.
بر اساس این گزارش؛ فاطمه غنی پور مدیر سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی در نشست با تورج پایمرد مسئول واحد فناور روابط عمومی الکترونیک مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی استان در خصوص حمایت از پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری مشترک این واحد فناور تاکید کرد.
وی افزود: امید است همکاری مشترک فی مابین واحد روابط عمومی الکترونیک مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی استان با جهاددانشگاهی استان مرکزی مبتنی بر نوآوری باز صورت پذیرد.
غنی پور ادامه داد: واحد فناور روابط عمومی الکترونیک مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی استان به عنوان مشاور تبلیغاتی و عملیاتی نمودن تبلیغات پیشرانان و واحدهای مستقر جهت افزایش فروش محصولات طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان همکاری نماید.
شایان ذکر است؛ همکاری در توسعه اشتغال کسب و کارهای اینترنتی، ساخت و تولید کلیپ، ساخت و تولید تیزرهای تبلیغاتی، همکاری در برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی، همکاری در برگزاری ایوندها و استارت آپ ویکند، وبینارها و دوره های آموزشی مجازی، تولید اپلیکیشن و نرم افزارهای مختلف، مشاوره و عملیاتی نمودن تبلیغات پیشرانان و ... از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.